Διεύθυνση Ξενοδοχείου

image37

Φοιτητές

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν προσόντα για να εργαστούν σε Εποπτικές και Διευθυντικές θέσεις εντός της Ξενοδοχειακής και Τουριστικής  Βιομηχανίας, καθώς και σ’ένα ευρύ φάσμα της ευρύτερης Επισιτιστικής και Τουριστικής Βιομηχανίας.   

Επαγγελματιες

Εργαζόμενοι στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία  που επιθυμούν να αναπτύξουν τις γνώσεις και τα προσόντα τους και να τα πιστοποιήσουν με αναγνωρισμένα διπλώματα, στους τομείς της Διαμονής, των Τροφίμων & Ποτών, καθώς και των Τουριστικών, έχουν την ευχέρεια να παρακολουθήσουν ειδικά σχεδιασμένα πρωινά ή απογευματινά προγράμματα και να πιστοποιηθούν με αναγνωρισμένο δίπλωμα μέσα σε επτά μήνες.     

Οι απόφοιτοι έχουν τα προσόντα για να εργαστούν από τις θέσεις του

Βοηθός Τμηματάρχης

Assistant Restaurant Manager 

Assistant Beverage Manager 

Assistant to Executive Housekeeper

Assistant Food & Beverage Manager 

Assistant Operations Manager

Assistant Rooms Division Manager 

Assistant Front Office Manager 

Εποπτικές Θέσεις

Restaurant Supervisor 

Bars Supervisor 

Housekeeping Supervisor 

Front Office Supervisor  

Διευθυντικές Θέσεις

Restaurant Manager 

Bars Manager 

Purchasing Manager

Front Office Manager 

Reservations Manager

Guest Relations Officer

Production Manager

Executive Housekeeper 

Operations Manager 

Rooms Division Manager

Food & Beverage Manager